Bureau Koudsi™ for Marketing Communication . Motivation . Buisiness Coaching . Internet

Koudsi™ respecteert de privacy van haar klanten en alle gebruikers van haar site. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die we van u krijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina laten we u zien welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of een van onze diensten afneemt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Waarom hebben we uw gegevens nodig

Als u Koudsi™ een opdracht geeft om een van onze producten te leveren, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens. De door u aan ons geleverde gegevens worden gebruikt om uw opdracht uit te voeren. Daarnaast hebben we een aantal gegevens nodig om de facturatie af te handelen. Voor de producten webhosting en domeinnaamregistratie zijn de volgende gegevens vereist vanuit o.a. Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) zodat de juiste gegevens aan de domeinnaam wordt gekoppeld. Wij hebben geen controle wat de domeinnaam registry met deze gegevens doet. 

Het betreft de volgende gegevens:

  • Naam van de domeinnaamhouder
  • Adres van de domeinnaamhouder
  • Naam, adres en telefoonnummer van de administratief contactpersoon voor de domeinnaam
  • Naam, adres en telefoonnummer van de technisch contactpersoon voor de domeinnaam

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Koudsi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen zoals de fiscale en boekhoudkundige verplichting (10 jaar). Op verzoek worden alle bij ons bekende gegevens eerder verwijderd tenzij de gegevens nodig zijn om lopende diensten uit te kunnen voeren.

Worden uw gegevens gedeeld?

Koudsi verstrekt uw persoonsgegevens met uw toestemming alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor domeinregistraties moeten we bepaalde persoonlijke gegevens doorsturen naar de registers in en buiten Europa afhankelijk van de door u gekozen extentie (denk aan extenties zoals -.com/-.de/-jp.). Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van de registers en zijn grotendeels openbaar toegankelijk door ze via de whois-zoekopdrachten op te vragen bij de registers. U dient zich ervan bewust te zijn dat Koudsi niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@koudsi.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs en een recent uittreksel van de kvk mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u hierbij om uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Koudsi zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachtrecht

Koudsi wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging

Koudsi heeft al haar servers en apparaten uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Er vinden automatische updates plaats op al onze pc’s. De website van Koudsi maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Tot slot 

Als u vragen heeft over ons privacy beleid of als wij iets kunnen verbeteren horen wij graag uw feedback via privacy@koudsi.nl. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina .

Contactgegevens:

Reclamebureau Koudsi ™ 

Achterste Weide 2

6921 SH Duiven

privacy@koudsi.nl

Tel : +31 (0)316 84 00 38

Reclamebureau Koudsi